11 Dec 2012 | Geplaatst in Tegelvloeren | 1 reacties

Leggen van een tegelvloer.

Een tegelzetter met een lijmkam.

Als consumenten een tegelvloer laten leggen hebben ze als eindresultaat voor ogen: een vlakke en strak ogende tegelvloer met een zeer smalle voeg.

Het eindresultaat wordt bepaald door een aantal factoren: de vlakheid van de ondervloer, het materiaal waarmee de tegels worden gelegd, de tegels en de tegelzetter.

Inhoudsopgave:

Ondervloer

Vloertegels kunnen worden gelegd op vele ondergronden. Belangrijk is dat de ondervloer vlak is. De controle op vlakheid dient uitgevoerd te worden met een rei van ca. 200 cm. Door deze op diverse plaatsen op de vloer te leggen, kan je zien of een vloer vlak is.

Zand / Cement

De dekvloer van zand/cement treffen we veel aan in Nederlandse woningen. Deze vloer wordt aangebracht om een betonnen draagvloer af te werken, zodat er een vloerafwerking kan worden aangebracht.

Een dekvloer van zand/cement heeft geen bijzondere voorbehandeling nodig. Voor het betegelen dient de vloer vrij te zijn van vuil en stof.

Anhydriet

De dekvloer van anhydriet wordt ook gebruikt om de betonnen draagvloer af te werken. Anhydriet is een materiaal op basis van gips. Na het uitharden bevindt er zich een dun 'huidje' aan de oppervlakte en dit huidje dient weggeschuurd te worden. Daarna dient de vloer te worden voorzien van een speciaal hechtmiddel. De dekvloer is daarna geschikt om te worden betegeld met een witte poederlijm geschikt voor anhydrietondervloeren.

Tegelvloer

Een oude tegelvloer kan zeer goed dienen als ondervloer. Het is wel een vereiste dat de tegels voor het leggen goed worden ontvet met een speciale ontvetter. Daarna dient een speciaal hechtmiddel te worden aangebracht.

Grindvloer

Ook op een grindvloer kunnen tegels worden verlijmd. Ook hier geldt: eerst goed schoonmaken, ontvetten en daarna voorzien van een hechtmiddel.

Houten vloer

Vloertegels kunnen niet direct gelegd worden op een vloer van houten planken. Een planken vloer kan worden voorzien van platen die op vakkundige wijze op de houten planken moeten worden geschroefd.

  • Gebruik op een houten vloer altijd een flexibele voeg!
  • Op een houtenvloer kan je ook eerst een nieuwe dekvloer aanbrengen met zwaluwstaartplaten en zand/cement.
  • Let er wel op dat de balken voldoende draagvermogen hebben voor de nieuwe afwerkvloer en tegelvloer.

Lijm en voeg

Vloertegels worden meestal verlijmd of gelegd met speciale mortel of specie. Vloertegels worden altijd verwerkt met een poederlijm, nooit een pastalijm.

Lijm

Als de ondervloer waarop de tegels moeten worden verlijmd voldoende vlak is, kunnen tegels worden verlijmd met een normale flexibele poederlijm. Met 'voldoende vlak' wordt bedoeld dat er bijna geen oneffenheden en/of hoogteverschillen in de vloer mogen zitten.

Dikbedlijm

Als de ondervloer onvoldoende vlak is, kunnen de tegels meestal wel met een dikbedlijm gelegd worden. Dikbedlijm is een flexibele poederlijm die in een dikkere laag kan worden opgezet en een hoog standvermogen heeft. Dat wil zeggen dat de lijm niet direct inzakt als er een zware tegel wordt opgelegd. Daardoor kunnen oneffenheden in de vloer worden opgevangen en kunnen de vloertegels toch vlak gelegd worden. Met een dikbedlijm kunnen oneffenheden tot wel 2 tot 4 cm worden opgevangen.

In de mortel

Als de ondervloer zeer onvlak is, kunnen vloertegels gelegd worden in een speciale mortel. Met deze mortel kunnen oneffenheden opgevangen worden tot wel 4 á 5 cm.

In de specie

Met zand en cement wordt een specie bed aangebracht waarin direct de tegels worden gelegd. Op deze wijze is het niet altijd nodig eerst een dekvloer aan te brengen. Deze wijze van leggen wordt nog veel toegepast met natuursteen en tegels van ongelijke dikte.

Tegels

Tegels worden in speciale ovens onder zeer hoge temperaturen ( > 1200 graden ) gebakken. Dit productieproces dient zeer nauwkeurig te verlopen om zo het eindproduct, de tegel, de juiste eigenschappen (kleur, slijtvastheid, rechtheid e.d.) mee te geven. In één productiegang worden duizenden m² tegels gemaakt.

Tegelafwijking

Tegels mogen bepaalde afwijkingen vertonen en de toegestane afwijkingen liggen allemaal vast in normen. In een tegelfabriek vinden gedurende het productieproces voortdurend controles plaats. Tegels worden van de band genomen of te kijken of bijv. de glazuur goed is aangebracht. Aan het eind van de lopende band zitten mensen die de tegels visueel beoordelen. Vanaf een bepaalde afstand mogen er geen afwijkingen zichtbaar zijn. Zijn deze afwijkingen er wel en vallen ze buiten de normen, dan wordt de gehele productie afgekeurd om te worden verkocht als 1e soort. Er wordt dan bepaald of de tegels wel voldoen aan de normen om verkocht te mogen worden als bijv. 2e soort.

Let er dus op dat op de doos vermeld staat 1e soort!

Tinten

Tegels uit een zelfde productiegang hebben allemaal dezelfde kleureigenschappen en krijgen hetzelfde kleurnummer (tintnummer) mee. Een volgende productie van dezelfde tegels kan qua kleur licht afwijken van eerdere producties. Een tintnummer dient op de doos te staan.

Kaliber

Door de hoge temperaturen in de bakoven krimpen tegels en deze krimp is niet altijd gelijk. Er kan dus wel eens een maatverschil zijn tussen tegels uit eenzelfde serie maar uit verschillende producties. De maat wordt aangegeven met kaliber en dit dient ook op de doos te staan.

Geef bij een nabestelling van tegels dus op: het tintnummer en het kalibernummer.

Kromming

Tegels kunnen tijdens het productieproces ook iets krom trekken. Op zich is dit geen probleem als de kromheid niet visueel waar te nemen is in de gelegde tegelvloer. Hier speelt ook de breedte van de voeg een belangrijke rol. Een zeer smalle voeg is natuurlijk het mooist maar de voeg heeft een functie. Een van de functies is het visueel maskeren van afwijkingen (bijv. maatverschil of kromheid) in de tegels. Als je tegels koud tegen elkaar legt, vallen de afwijkingen direct op. Voor rechthoekige tegels en de populaire houtlooktegels is het advies dat deze gelegd worden in wildverband. Zo voorkom je dat de kromming op valt.

Tegelzetter

De tegelzetter speelt natuurlijk een grote rol bij het vakkundig leggen van vloertegels. Hij moet kunnen beoordelen of met de aanwezige dekvloer, de gekozen tegels en lijm een goed eindresultaat te behalen is. Daarvoor dient hij voor het leggen te controleren of de dekvloer voldoende vlak is en de tegels aan de normen voldoen. Tevens moet hij bepalen of met de gekozen lijmsoort een goed eindresultaat te behalen is. Een tegelzetter kan achteraf, na het leggen, niet zeggen dat het eindresultaat niet goed is vanwege de slechte ondervloer of de kromme tegels.

Gerelateerde artikelen:

Reacties:

Door: Arno, dinsdag 25 februari 2014 12:29

Mijn complimenten, erg duidelijk en informatief artikel! Zelf beheer ik een showroom waar de vloer erg bepalend is maar ook een hele klus. We hebben het eerst zelf geprobeerd maar wauw wat was dat echt dra-ma. Uiteindelijk hebben we een bedrijf ingeschakeld (wbproducts -> http://www.wbproducts.nl/swisstrax-vloersystemen.html), en was het zo gepiept. Ik ga er nooit meer zelf aan beginnen haha!

Laat je reactie achter: